Pajisjet industriale

welding machine

makinë saldimi

frequency converter

konvertues frekuence

power supply

furnizimi me energji elektrike

network switch

ndërprerësi i rrjetit

network base station

stacioni bazë i rrjetit

case heat dissipation

shpërndarja e nxehtësisë së rastit

Virtual money miner

Minator virtual i parave

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner