Instrumente mjekësore dhe higjienike

/medical-and-hygienic-instruments/

Sensori PM2.5

Oxygen Absorber

Thithësi i oksigjenit

Health Monitoring Instrument

Instrumenti i Monitorimit të Shëndetit

Sputum Absorber

Thithës pështymë

Sterilizing machine

Makinë sterilizuese

electronic mask

maskë elektronike

Beauty machine

Makine bukurie

smart toilets

tualete te zgjuara